SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular dokümanını indirmek için tıklayınız..

A) E-Mentorluk ilişkisi öncesinde…

 • E-mentorluk nasıl bir öğrenme ilişkisidir?

Program e-mentorluk modeli ve internet üzerinde iletişime dayalı bir öğrenme yaklaşımı kullanır. E-mentorlar ve e-menti arasındaki iletişim, haftalık yapılandırılmış plana dayalı bir program dahilinde e-mail ve Skype kullanarak gerçekleşmektedir. Buna ek olarak web tabanlı küçük grup çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Programda tarafların eğitimlerini takiben gerçekleştirilecek eşleşmeler dahilinde e-mentor ve e-mentiler  Kasım-Nisan dönemi boyunca e-mail ve/veya Skype kullanarak haftada yaklaşık 45-60 dakika süreli haftada 1 veya 2 haftada 1 görüşmelerle temasta olacaklardır.

Pilot programda her eşleşme için mail üzerinde oluşturulacak olan e-grup dahilinde mentor-mentiler öğrenme ilişkilerine devam edebileceklerdir. Program Koordinatörü, tüm eşleşmeleri, e-grupları ve eşler arasında ki e-mail iletişimini izleyebilen, düzenli yönlendirme, hatırlatmada bulunarak, eşler arasında iletişim, etkileşimi destekleyecek, geribildirim sağlayarak, sorun çözümü boyutunda destek verecek şekilde görev yapacaktır.

 • Neden E-mentorluk ?

E-Mentorluk, internet üzerinden e-mail ve/veya web forumlar üzerinden gerçekleşir. Bazı koşullarda yüzyüze geleneksel 1-1 mentorluktan daha elverişli, kolay, pratik ve daha az korkutucu ve rahatsız edici olabilir.  Mesafe olduğu durumlarda avantaj sağlar. Bazı hedef kitle ve durumlarda yüz yüze görüşmeye tercih edilebilir.

Mentorluk hedeflerinin peşinde olan gençlere destek için iyi bilinen bir stratejidir. Onlara, onların potansiyellerini ortaya çıkartabilmeleri,  gereken güven, bilgi ve becerileri kazandırmak açısından yardımcı olur. Geleneksel yöntemde mentorluk  birebir veya grup tasarımlarıyla ancak yüz yüze yapılır. E-mentorluk, yer ve zaman engellerini aşmak ve bire-bir veya grup ya da topluluk olarak internet üzerinde modern teknolojileri kullanarak, bu öğrenme deneyimine farklı bir boyut katabilmektedir.

 • E-Mentorluk programında görüşmeler hangi ortamda gerçekleşecektir ?

Haftalık gündemli görüşmeler, program koordinatörü tarafından yapılacak yönlendirmeler dahilinde e-mail grubu üzerinden eşleşme tarafları arasında gerçekleşecektir. Ayrıca, haftalık görüşmeler bazı öğrenme aktiviteleri ve gelişim uygulamalarına imkan verebilecek şekilde skype oturumları ile desteklenebilir.

 • E- Mentorluk seanslarında ne tür konulardan bahsedilir?

Programın amacına ve Menti’nin gelişimine destek olacak her konudan konuşulabilir. Bu konuların Menti’ler tarafından önceden belirlenmesi, gündemli görüşmelerin daha verimli geçmesi açısından önemlidir.

Genellikle konuşulan konulara örnekler aşağıdadır:

 • Kendini tanımak, şecenekleri değerlendirebilmek
 • İş ve kariyer konusunda arayışlar ve netleşme
 • Farkındalığını arttırmak ve geribildirim almak
 • Kendi gelişimine yönelik hedefler belirlemek
 • Bireysel gelişim ve öğrenme yollarını bulmak
 • İlişki geliştirmek ve ilişki ağını arttırmak
 • Stratejik bakış açısı kazanmak
 • Yaşam/iş dengesi oluşturmak
 • Kişisel motivasyonunu ve başarma azmini arttırmak
 • İş yaşamına geçis sürecinde zorluklara destek

Bu konuda, programda alternatif uygulama planı ve araçlar kullanılarak daha yapısal olarak, öğrenme ilişkisi yapılandırılabileceği gibi, eşleşme taraflarınca istenirse, daha esnek bir plan dahilinde, menti (öğrenenin) gelişim alanları ve öncelikleri dahilinde ön plana çıkan konu ve hedef odaklı bir görüşme planı izlenebilir.

 • Haftalık gündemli görüşmelerde neler yapılabilir?

Pilot uygulama kapsamında, mentor ve mentilerin, özel oluşturulan e-mail grubu üzerinden birlikte katılacağı ve etkileşimde bulunabileceği öğrenme seanslarının  denenmesi de planlanmaktadır. Süreçte görüşme haftasına ilişkin alternatif yönlendirme mesajı ekinde gönderilebilecek kaynaklar arasında makaleler, sunumlar, web sayfası, video, linkleri, envanter, test, anket, egzersizler yer alabilir.

Bu süreçte uygulayabileceğiniz alternatif araç ve aktiviteler arasında;

 • Eşler arasında yazışma-Soru cevap,
 • Eşler Arasında Tartışma,
 • Sorular  (Mentor ve/veya Menti için )
 • Deneyim Paylaşımı,
 • Gelişim Aktivitesi (Menti )
 • Vaka çalışması- değerlendirme,
 • Eşleşme tarafları arasında Rol Oyunu,
 • Web Sayfası Gezinti-inceleme,
 • 3. Şahıslara Yönlendirme,
 • 3. Şahıslarla Görüşme,
 • Deneyim Yansıtma / Değerlendirme,
 • Bireysel Gelişim Planı,

Mentorluk Seyir Defteri alternatif aktivitelerinden bahsedilebilir.

 • E-Mentorluk Projesine katılmak için ne yapmalıyım?

İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği web anasayfasında yer alan mentorluk linkinde ilan edilen başvuru tarihlerinde ilgili formları doldurarak programa başvuru yapabilirsiniz.

 • Bu yıl pilot program kimler arasında, ne zaman ve nerede gerçekleşecek?

E-Mentorluk Programının ilk yıl ki pilot uygulaması kapsamında Kasım 2015-Nisan 2016 tarihlerine karşılık gelen 6 aylık dönemini kapsayacaktır. İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği, üyeleri (mentor) ile 3. sınıf bursiyer öğrencileri (menti) için 2015 Kasım- 2016 Nisan aylarına karşılık gelen 6 Ay boyunca, minimum 2 haftada 1, ilişkinin ilk ayları ve bazı dönemler haftada 1 olmak üzere e-mail ve skype üzerinden minumum 12-15 adet gündemli görüşme yapmaları planlanmaktadır. Söz konusu gündemli görüşmelerin her biri 45-60 dakika süren seanslar olarak gerçekleşecektir.

 • Program için bu yıl kaç Mentor ve kaç Menti seçilecek?

Pilot uygulama kapsamında bu yıl için 30 eşleşme (30 Mentor-30 Menti ) seçilecektir.

 • Mentor bu programla neler kazanabilir?

Mentor’luk, yapan kişiye farkındalık kazandıran ve liderlik becerilerini deneyimleyebilmek açısından da çok yönlü kişisel gelişim sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama öncelikle sorumluluk ve liderlik duygusunu pekiştirecektir. Mentorun bu programla neler kazanabileceğini özetlersek,

 • Daha genç bir kuşak ilişki ve farklılıklar açısından farkındalık kazanabilecek,
 • Öğrenmeye dayalı liderlik becerilerini deneyimleme ve yaparak öğrenme fırsatı ve
 • Kendini tanıma, kendi gelişimine açık yönlerine dair farkındalık geliştirme fırsatı yakalayabilecek,
 • Etkin dinleme, soru sorma ve geribildirim gibi temel iletişim, değişim ve öğrenme alanındaki liderlik becerilerini geliştirecek ,
 • Kendi kariyer ya da gelişimine dair yenilikçi yaklaşımlar sağlayacak,
 • Kendi performansını ve gelişimini yükseltebilecek,
 • Aile ve iş yaşamında ilişki yönetimi becerileri kazanabilecek,
 • Öğrendiklerini yaşamındaki çeşitli rollerine yansıtabilme, uygulayabilme fırsatı yakalayacak,
 • Bir başkasının gelişimini izleme hazzını yaşama ve,
 • Yönünü bulmaya çalışan genç bir bireyin gelişimine ilişkin paylaşılan sorumluluk duygusunu yaşamasına imkan verecektir.

Ayrıca Mentor’lar, proje kapsamında gerçekleştirilecek “Mentorluk Becerileri Eğitimleri” ne katılarak, ilgili konularda eğitim, kaynak dökümanlarına ve desteğe ulaşabilecektir. Eğitime katılım belgesi ve dönem sonunda programı tamamlayan Mentor’lara sertifikaları verilecektir. Mentor’lar, Mentor havuzunda yer alarak, yeni dönemlerde de katkı verebilecektir.

 • Mentor’dan Beklenenler Nelerdir?
 • Menti’sine her zaman yanında olduğunu/ olmaya çalışacağını hissettirme,
 • Menti’sinin isteklerini ve beklentilerini dinleme,
 • İş dünyasına ait gerçekleri ve çalışma hayatında yaşananları en iyi şekilde aktarmak ve yansıtma,
 • Sektörler, iş ortamı, çalışma koşulları, kurum kültürüne ilişkin olarak Menti’sini bilgilendirme,
 • Staj, yarı zamanlı iş, tam zamanlı iş arayışlarında rehberlik etmek,yardımcı olma,
 • Birlikte Menti’nin ilgilendiği sektör ve iş alanlarını araştırma,
 • Menti’nin kendini keşfetmesine ve farkındalık kazanmasına yardımcı olma,
 • Menti’nin sormayı akıl etmediği soruları da kendine sormasını sağlama,
 • Çözümü ve cevapları hazırlamak değil, nerede ve nasıl bulabileceğinin düşündürme,
 • Menti’ye kendisinin yaşadığı olumlu, olumsuz deneyimleri, başarıları ve başarısızlıklarını aktarma, onun bunlardan kendine ders çıkarmasını sağlamak, ya da düşünmesini teşvik etme,
 • Araştırmalarında, projelerinde uygulamalar veya kaynak arayışında destek olma,
 • İş ve yaşam deneyimini, becerileri ve uzmanlık alanlarında Menti ile bilgi paylaşımında bulunma,
 • Menti’nin iş becerileri ve davranışları geliştirmesi ve gerçekçi kariyer hedeflerinden oluşan bir eylem planı hazırlamasına destek olma,
 • İyi bir dinleyici olup, sorular sorma, pozitif ve yapıcı geribildirimde bulunma,
 • Menti’nin ilişki ağını etkin kullanması, geliştirmesi için birlikte çalışıp, farklı öğrenme kaynaklarına yönlendirebilme,
 • İş ile ilgili staj, proje bazlı veya part-time çalışma imkanlarına yönlendirebilme,
 • Menti’nin problem çözümünde aktif rol alması, farkındalık sağlaması, kendi seçeneklerini belirleyerek, irdeleyerek, kendi kararlarını alması ve yapacağı faaliyetleri bir eylem planına yansıtmasına yardımcı olma,
 • Örneklerle anlatıp, gelişim hedefleri paralelinde deneyimler yaşamasına ve öğrendiklerini konuşmasına ortam sağlama,
 • Kendi ilişki ağındaki çevresinden farklı mesleklerdeki kişilerle Menti’sini tanıştırmak; meslek kararlarını ,merak ettiği alanların netleşmesine yardım edebilme,
 • Birlikte değerlendirip karar verebilecekleri diğer öğrenme aktiviteleri/ faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Başvuru, bilgi verme, tarama, görüşmeler, eğitim ve eşleme süreci tamamladıktan sonra başlangıç toplantısına katılmak, düzenli görüşmeleri gerçekleştirmek,  geribildirim ve izleme sürecinde gerekli adımlarda katılımda bulunmak, gelişim değerlendirme toplantısı ve nihai değerlendirme toplantılarına katılma,
 • 6 ay, minimum 2 haftada 1, ilişkinin ilk ayları ve bazı dönemler haftada 1 olmak üzere 12-15 adet görüşme (45-60 dakikalık) esas alınarak, bir ay içerisinde en az 3-4 saatini bu projeye adamak.
 • Mentor Olabilmek için Aday Belirleme ve Uygulama Sürecinde Mentorden Beklenilenler Nelerdir?
 • Aday seçim kriterlerini karşılamak,
 • Program esasları ve adımları dahilinde gerekli tüm aşamalara katılım,
 • Bir öğrenme ilişkisi oluşturma ve ilişkiyi güçlendirme,
 • Bir öğrenme ortağı, rol modeli olma, ilişkide öğrenene eşlik etme,
 • İlişki oluşumu aşamalarında destek olarak, ilişkiyi inşaa etme,
 • Menti’sini devam eden bir öğrenme ilişkisinde destekleme,
 • Karşılıklı olarak gizlilik, saygı, güven, anlayış oluşturmak için çaba gösterme,
 • Amaçların belirlenmesi, hedeflerin oluşturulmasına yönelik işbirliği yapma,
 • Program Koordinatörü, Koordinasyon Ekibi ve Program Danışmanı ile işbirliği yapmak şeklinde sıralayabiliriz.
 • Mentor Olabilme Kriterleri Nelerdir?

Adaylık Kriterleri ;

 • ODTÜ Mezunu ve İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği üyesi olmak (Üye değilseniz projeye başladıktan sonar üye olabilirsiniz)
 • Minumum 5 yıllık çalışma deneyimine sahip olmak.
 • Program adımları, süreçlerine ilişkin kurallar ve sorumlulukları kabul ediyor olmak,
 • Aday belirleme ve eşleşme öncesi adımlarda gerekli işlem ve prosedürlerin tamamlanmasına yardımcı olmak,
 • Başvuru ve görüşme aşamalarında doğru bilgiler vermek, söz konusu bilgiler üzerinden gerçekleştirilen tarama sürecine destek olmak,
 • Eşleşme aşaması öncesinde gerçekleştirilen eğitim ve başlama toplantısına katılmak,
 • Öğrenme ilişkisi boyunca gerçekleştirilecek anket, değerlendirme ve destek aktivitelerine katılmak,
 • Bursiyer ile 6 Aylık öğrenme ilişkisi boyunca düzenli haftalık görüşmeleri yapıyor olmayı taahhüt etmek,
 • Her seansı 45-60 dakikalık görüşmeler dahilinde ilişki boyunca gerekli zaman ve enerjiyi ayırıyor olmak,
 • Program Koordinatörü ve koordinasyon ekibi ile koordineli olarak süreci yönetmek,
 • Program politika ve prosedürlerine bağlı kalmak,
 • Programa ilgili dönem dahilinde 6 ay boyunca bağlı kalmak,
 • Program boyunca gerekli geribildirim, raporlama ve değerlendirme sürecine destek olmak,
 • En geç programın tamamlanmasını takiben Mezunlar Topluluğu’na üye olmak şelinde belirtebiliriz.
 • Menti’ler bu programla neler kazanabilir ?

Program Menti ve Mentor’un karşılıklı kişisel gelişimini desteklemekte ve bu gelişime yön vermektedir.  Program sayesinde Menti bireysel ve kariyer gelişimine daha iyi yön verebilecek, hedeflerine ve bu doğrultuda ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, deneyim ve kaynak arayışlarına aynı yollardan geçmiş bir öğrenme ortağıyla birlikte ilerleyerek bir destek bulabilecektir. Kariyer konusunda geliştirdiği stratejileri ve hedefleri gözden geçirme fırsatı bulacaktır. Kendini tanıma, güçlü yönleri ve gelişim alanlarını belirleme şansını yakalayacaktır.

Özetlersek,

 • Destek ve rehberlik elde etme,
 • Farklı bir bakış açısı kazanma,
 • Gelişime ve değişime yönelik öğrenme yolculuğu için güvenli ortam,
 • Fikirleri deneme imkanı ,
 • İş dünyasını tanıma ve kariyer farkındalığını arttırma,
 • Farklılıkları ve başkalarının davranışlarını anlama,
 • Bireysel farkındalık ve içgörü elde etme,
 • Kendini tanıma ve alternatiflerini belirleyebilme,
 • Güçlü yönlerini keşfetme, kendi değerini bilme ve kendine güvenme,
 • İlişki desteği, dostluk kurma ve değerli olduğunu hissetme,
 • Gelişim hedeflerine uygun yeni bağlantılar kurma ,
 • Farklı öğrenim kaynaklarına ve anahtar kişilere ulaşma,
 • İlişki yönetim deneyimi, insiyatif alma, ilişkinin sorumluluğunu üstlenme,
 • Yaşam becerilerine ilişkin deneyimler ve özgüven,
 • Deneyimlerinden sağlayacağı kazanımlar,
 • Yaşamında kendisini bekleyen önemli kararlara hazırlanma,
 • Hedeflerini belirleyeceği eylem planı,
 • Daha az hata yapma şansı, hatalardan maksimum öğrenebilme imkanı,
 • İş hayatına, çalışma kültürüne daha çabuk uyum,
 • Ne yapmak istediklerine etkin karar verme,
 • Kariyer planlama becerileri.

Program sayesinde bireysel vizyonu ve hedeflerini farklı bakış açılarını da dâhil ederek analiz edebilecektir. Program sayesinde ögrenci, Mentor’un profesyonel deneyimlerini değerlendirme ve özümseme olanağını bulacaktır. Bunların hepsi kişinin potansiyelinin zenginleşmesi, özgüveninin artması ve değerli bir öğrenme ilişkisi deneyimi ile sonuçlanacaktır.

 • Program boyunca Menti’den Beklenenler Nelerdir?
 • İstek ve beklentileri açık bir şekilde ortaya koyabilmesi,
 • Eleştiriye açık olması ve hedefleri gerektiğinde revize edebilmesi,
 • Programın önemini ve ciddiyetini kavraması,
 • Öğrenme isteği ve insiyatifini aktif olarak göstermesi,
 • Gelişim alanlarını belirlemesi, hedeflerini oluşturmak için açık iletişimde bulunması,
 • Bireysel ve kariyer gelişimi için sorumluluk alması,
 • Geribildirim almaya ,öğrenme ilişkisine ve koçluğa açık olması ,
 • Pozitif, aktif ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesi,
 • Mentorundan, Program Koordinatöründen ve diğer program kaynaklarından kariyer ile ilgili ulaşılabilir potansiyel imkanlara/ kaynaklara erişim konusunda destek isteyebilmesi şeklinde sıralayabiliriz.
 • Kimler Menti Olabilir ?
 • Program Menti / bursiyer için aday-seçim kriterlerini karşılamak,
 • Gönüllü olmak, istek ve gayretini yansıtmak,
 • Program esasları ve adımları dahilinde gerekli tüm aşamalara (başvuru ve görüşme) aktif katılım,
 • Eşleşme öncesi gerekli aday belirleme ve eğitim faaliyetlerine katılmak,
 • Kendi gelişimine odaklı bu öğrenme ilişkisinde öğrenme ortağı ile işbirliği yapmak,
 • Bir öğrenme ilişkisinin oluşturmasında ve ilişki yönetiminde adım adım sorumluluk almak,
 • Düzenli görüşmeler ve destekleyici faaliyetler eşliğinde öğrenme ilişkisini güçlendirmek,
 • İlişkide karşılıklı olarak gizlilik, saygı, güven, anlayış, açıklık ve dürüstlük için çaba göstermek,
 • Kendi öğrenme ilişkisinde hedef belirlenmesi, hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmak.
 • Menti Olabilme Kriterleri Nelerdir?

Adaylık Kriterleri ;

 • ODTÜ 3. Sınıf öğrencisi ve ODTÜMİST bursiyeri olmak
 • Program uygulama döneminde üniversite 3. sınıf öğrencisi olmak
 • Program adımları, süreçlerine ilişkin kurallar ve sorumlulukları kabul ediyor olmak,
 • Aday belirleme, seçim ve eşleşme öncesi adımlarda gerekli işlem ve prosedürlerin tamamlanmasına yardımcı olmak,
 • Başvuru ve görüşme aşamlarında doğru bilgiler vermek, söz konusu bilgiler üzerinden gerçekleştirilen tarama sürecine destek olmak,
 • Eşleşme aşaması öncesinde gerçekleştirilen eğitim ve başlama toplantısına katılmak,
 • Öğrenme ilişkisi boyunca gerçekleştirilecek izleme, değerlendirme, gelişim değerlendirme toplantıları ve destek aktivitelerine/ oturumlarına katılmak,
 • Mentor ile 6 Aylık öğrenme ilişkisi boyunca e-mail ve skype üzerinden düzenli haftalık görüşmeleri yapıyor olmayı taahhüt etmek,
 • Her biri 45-60 dakika süreli görüşmeler dahilinde ilişki boyunca gerekli zaman ve enerjiyi ayırmak,
 • Program Koordinatörü ile koordineli olarak süreci yönetmek,
 • Program politika ve prosedürlerine bağlı kalmak,
 • Programa bir yıllık dönem dahilinde 6 ay boyunca bağlı kalmak,öğrenme ilişkisini öncelik olarak görmek,
 • Mentorunun ilişki süresince ayırdığı zaman, enerji ve desteğin hakkını vermek,
 • Program aktiviteleri ve görüşmelerine katılmak, gündemli görüşmeleri için sisteme kayıt girmek,
 • İlişkide gerekli çabayı göstermek, insiyatif ve sorumluluk almak, adım adım ilişkiyi yönetmek,
 • Program boyunca gerekli geribildirim, raporlama ve değerlendirme sürecine destek olmak,
 • Ailesinden bu öğrenme ilişkisine ilişkin; aile bilgilendirme yazısı almak şeklinde belirtebiliriz.
 • Adaylarla toplu ve birebir görüşmeler hangi ayda ve nerede gerçekleşecek?

Mentor adayları ile düzenlenecek toplu bilgilendirme Haziran ayında ve birebir görüşmeler ise Eylül ayına kadar gerçekleşecektir. Tam tarihler adaylara duyrulacaktır.  Menti adayları ile düzenlenecek toplu ve birebir görüşmeler üniversitenin açılmasını takiben  Ekim  ayında  gerçekleşecektir.

 • Eşleştirme öncesi Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşecek , Mentor ve Menti eğitimlerinin içeriği nedir?

Mentorluk programı başlamadan önce Mentor’lar için 2’şer günlük, Menti’ler için 1‘er günlük Mentorluk eğitimleri gerçekleştirilecektir.  Mentor’lar ve Menti’ler için ayrı ayrı düzenlecek Mentorluk eğitim programları, web üzerinden e-mail ve skype ile gerçekleşecek olan Mentor-Menti ilişkisinin özelliklerine, programın ve ilişkinin işleyişi ve aşamaların özelliklerine, programın güvenliği için dikkat edilmesi gereken konulara, bireyin gelişim süreci, öğrenme stilleri, iletişim becerileri ve davranış tarzlarına, ilişki süreç özelliklerine ve problem çözme becerilerine ilişkin konuları kapsayacaktır. Menti’ler için düzenlenen eğitim programları ise, Mentor’larıyla olan ilişkilerinin özellikleri, iletişim şekilleri, programın etkin işleyişi, başarısı ve güvenliği için dikkat edilmesi gereken konuları kapsayacaktır.

 

 • Mentor ve Menti eğitimlerine katılmak zorunlu mudur?

Mentor ya da Menti’nin, temel Mentorluk eğitim programına katılmaması, programa kabul edilmeme sebebi sayılacaktır.

 • Mentor/ Mentiseçimi ve eşeleşmesi nasıl belirlenecektir?

Program başvuru formları üzerinden bir ön değerlendirme yapılacaktır. Bu aşamayı takiben Mentor ve Menti adayları toplu ve birebir görüşmelere davet edilerek anket, form ve görüşme bilgileri üzerinden yapılacak değerlendirmede aday listesi oluşturulacak, ardından adaylar Mentor ve Menti’ler için düzenlenecek olan eğitim programlarına katılarak, profil ve eşleşme tercih formları çerçevesinde (menti gelişim alanları, mentor potansiyel katkı alanları, eşleşme taraflarının özellikleri ve ortak ilgi alanları,vb dikkate alınarak, nihai olarak degerlendirilecek ve adaylar arasından Mentor – Menti eşleşmeleri yapılacaktır.

 1. B) İlişki süresince …
 • Programın Etik Kodları nelerdir?

Etik kodlar, Mentorluk ilişkisi süresince Mentor ve Menti’nin birbirinden beklentilerini belirler ve anlaşma yapıldıktan sonra bir başlangıç noktası oluşturur. EMCC (European Mentoring & Coaching Council /Avrupa Mentorluk ve Koçluk Derneği), Avrupa genelindeki Mentorluk ve koçluk hizmetlerindeki iyi uygulamaları ve uygulama beklentilerini artırmayı hedefler. Amaç, sunulan Mentorluk ve koçluk hizmetlerinin  öğrenme ve gelişmeyi sağlayacak en iyi fırsatları yaratmasıdır. Mentorluk programının temel etik kodları, EMCC kodlarına dayanmaktadır.

 1. Yetkinlik:
  Tüm Mentor’lar, Menti’lerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede bilgi ve tecrübeye sahiptirler.
 2. Ortam / Bağlam
  Mentor ve Menti’ler odaklanabilecekleri ve öğrenebilecekleri bir ortam yaratırlar.
 3. Sınır Yönetimi
  Mentor kendi yetkinliklerinin ve uzmanlıklarının limitini bilir ve bunun dışına çıkmaz. Menti’nin ihtiyacını giderecek en doğru kaynağın kendilerinin olmadığını düşündüklerinde Menti’yi, bir başka uzmana (finansal danışman, psikoterapist vb) yönlendirirler.
 4. Kişisel Bütünlük
  Mentor ve Menti başlangıçta üzerinde anlaşılan tüm gizlilik koşullarına tüm çalışma süresi boyunca uyarlar.
 5. Profesyonellik
  Mentor ve Menti Mentorluk ilişkisinde oluşturulan gündem ile belirlenen gelişim ve öğrenim ihtiyacına yönelik çalışırlar.
 • Mentor’un Menti’ye Olan Etik Sorumlulukları nelerdir?
 • Mentorluk ilişkisi, yasaların çiğnenmesi veya taraflara zarar verecek bir eylem dışında gizli tutulur ve kimseyle paylaşılmaz.
 • Mentor, Menti’nin rahatsız olduğu bir konuda gelişim ilişkisi haricinde kışkırtıcı davranmaz.
 • Mentor, bilgi ve tecrübesini Menti’nin ihtiyacına göre paylaşır.
 • Mentor ya da Menti olarak seçilirsem, kimlere karşı sorumluyum?

Programa ilişkin konularda Mentor ve Menti’ler, Program Koordinatörü ve koordinasyon ekibine karşı sorumludur. Ayrıca, rehberlik ve danışma için de, Program Koordinatörü ve koordinasyon ekibine ve Proje Danışmanına ulaşabilirler.

 • Mentimin sorularına cevapsız kaldığımı hissedersem, ne yapmalıyım?

Mentor bir öğrenme ortağı olmakla beraber, her şeyi bilen, uzman kişi değildir, bilmek zorunda da değildir. Eğitim ve kaynaklar haricinde ihtiyaç duyabileceğiniz herhangi bir konuda rehberlik ve danışma için Program Koordinatörü ve koordinasyon ekibine ve Proje Danışmanına ulaşabilirsiniz.

 • Hangi durumlarda program koordinatörüne başvurabiliriz?

Program süresince ilişkinizde eğer aşağıdaki sorunlardan herhangi birini yaşıyorsanız Program Koordinatörüne  başvurabilirsiniz:

 • Teknik sorunlar, konular ya da e-mail veya skype ile ilgili öneriler,destek ihtiyacı,
 • Eğer Mentiniz görüşmelerinizde kendisi, yaşam şartları ve sağlığı ile ilgili sizi gerçekten endişelendiren bir konudan bahsetmişse,
 • Eğer kişisel şartlarınız, yaşamakta olduğunuz dönemsel gelişmeler programa katılımınızı olumsuz etkileyecek bir duruma dönüştüyse,
 • Eğer mentorluk ilişkinizi yürütmekte sorunlar yaşıyor veya zorlanıyorsanız ve bazı yeni fikirlere, bakış açısı ve desteğe ihtiyacınız varsa,
 • Eğer e-mentinizle görüşmelerinize ilişkin konular/aktiviteler ile ilgili tavsiyeye ihtiyacınız varsa,
 • Eğer öğrenme ilişkinizde kolaylaştırıcı yöntem, metod, araçlara ilişkin yönlendirme ihtiyacınız varsa,
 • Eğer e-mentiniz size aşırı bağımlı hale geldiğini düşünüyorsanız.
 • Eğer e-mentinizle birlikte değerlendirip, üzerinde çalışıp, çaba harcamanıza rağmen çözüm getiremediğiniz ve ilişkinizi olumsuz etkileyen bir sorun yaşıyorsanız…
 • Mentorluk ne kadar sürecektir? Ne kadar sıklıkla ve ne kadar süre görüşeceğiz?
 • Mentorluk ilişkisinin toplam 6 ay sürmesi ve e-mail ve skype üzerinden haftalık görüşmeler dahilinde minumum 12-15 görüşme yapılması öngörülmektedir. Daha az sayıda görüşme, ilişki oluşturma ve Menti gelişim sürecini, dolayısıyla tüm taraflar için programın verimini olumsuz yönde etkileyebilir.
 • E-mail vasıtasıyla yapılacak olan haftalık gündemli görüşmeler haricinde, telefon, skype ve what’s app, vb. araçlar ve kanallar vasıtasıyla iletişim sağlanabilir.
 • Her bir görüşmenin 45–60 dakika sürmesi önerilmektedir.
 • Görüşmeleri planlamak Menti’lerin sorumluluğundadır.
 • Görüşmeler karşılıklı anlaşılan saatlerde (hafta içinde veya hafta sonunda ) olabilir.
 • Menti’ler, görüşme gerçekleşme tarihlerini, Program Koordinasyon Ekibi tarafından yapılacak yönlendirme dahilinde izleme sistemine gireceklerdir.
 • Program Koordinatörü ve Koordinasyon ekibi eşleşmelere dair düzenli görüşme sürecini yapılacak yönlendirme dahilinde sistem üzerinden veya telefonla yapılacak aylık ve dönemsel izleme araçları vasıtasıyla takip edecektir.
 • E-mentorluk görüşmelerinde nelere dikkat etmek gerekebilir?

Mentorluk öğrenme ilişkisinin kilit parametrelerine ek olarak, başlama toplantısına katılarak, tanışmış olduğunuz bir öğrenme ortağı (mentor) veya eşinizle (menti) web üzerinden yüz yüze olmayan bir öğrenme ilişkisi oluşturmak ve ilişkide gelişimi koruyabilmek için dikkate alınması gereken temel noktalar aşağıda yer almakta olup, bu konular, ilişki öncesi eğitimde ve sonrası izleme sürecinde ilişki tarafları için ele alınacaktır.;

 • Açık İletişimin gerekliliği, aktif dinleme becerileri ( yansıtma, etkili sorular ve netleştirme)
 • Dinleme bloklarına dikkat ederek, iletişimin işlemesini sağlamak, olumlu iletişim stratejilerini uygulamaya çalışmak,
 • Email ile iletişimde yapılması ve yapılmaması gerekenler
 • Web üzerinde / internette bireysel güvenliğiniz ,görgü kuralları
 • Skype/ Chat ile iletişim sağlarken yapılması, yapılmaması gerekenler
 • Kültürler Arası İletişim, farklılıklar ve dikkat edilmesi gereken davranış kuralları
 • Bağlantıya geçmek ve sağlıklı bir şekilde destek ilişkisini sürdürebilme ipuçları
 • İşler yolunda gitmediğinde yapılması gerekenler.
 • Bir Mentor kaç Menti ile eşleşebilir ? ( Mentor Havuzu )

Bu program dahilinde modelin yapılandırılması ve deneyimli Mentor havuzunun oluşturulması için gereken zaman dilimi dikkate alınarak, projenin ilk aşamalarında, her Mentor bir Menti ile eşleşebilir. Bununla birlikte,  gerçekleştirilecek birebir eşleştirmelere ve mentor ve menti arasinda gelişecek olan mentorluk ilişkisine ek olarak, mentiler, hedefleri dahilinde ayrıca bilgi alabilmek amacıyla, oluşturulacak mentor havuzundan bilgi/deneyim/uzmanlıkları paralelinde uygun mentor adaylarıyla konu bazlı temasa geçerek, bireysel öğrenme deneyimini destekleyecek şekilde etkileşime girerek, farklı mentorlarla konu bazında sınırlı iletişimde olabilir ve görüşmelerini kendi öğrenme ilişkilerinde mentoruyla birlikte değerlendirme fırsatı bulabilirler.

 • E-Mentorluk ilişkisi dahilinde aynı bölümlerden mezun olmuş Mentor ile Menti eşleşmek zorunda mıdır? Farklı bölüm mezunu Mentor ile eşleşirse programdan fayda sağlayamacağı anlamına mı gelmektedir?

Böyle bir zorunluluk yoktur. Menti adayı, eşleşmeye kadar vereceği bilgiler dahilinde konuyla ilgili seçimini belirtecektir. Menti adayı, aynı bölümü bitirmiş bir Mentor adayı ile eşleşmek istiyorsa, bu durum programda sorumlu kişilerce aday havuzunda Mentor profilleri incelenerek değerlendirilir. Aynı bölüm mezunu olma beklentisi olmaması durumunda, eşleşme, başka bölümden bir Mentor adayı ile gerçekleşebilir. Mentorluk ilişkisi; iş ve kariyer konusunda arayışların beraberinde kendini tanıma, seçeneklerini değerlendirme, kendi gelişimine yönelik hedefler belirleme, kişisel motivasyon ve stratejik bakış açısı kazanma gibi alanları kapsayabileceği için sadece aynı bölümden mezun adaylarının eşleşmesi programdan fayda sağlamada temel belirleyici değildir. Mentorlar adayların gelişim alanlarında ihtiyaç duyabileceği kaynaklar, referans kişilere, konu uzmanalarına bilgi, deneyim ve uzmanlık paylaşımı için yönlendirmelerde bulunabilir.

 • Mentorum, diğer kişilerle Mentorluk ilişkimiz hakkında konuşur mu?

Hayır. Mentorluk görüşmelerinde konuşulanlar gizlidir. Konuşulup paylaşılan bilgiler mutlaka ve sadece Mentor ve Menti arasında kalacaktır. Mentor’lar Menti’leriyle ilgili görüş ve yorumlarını sadece Menti’leriyle paylaşacak,  farklı platformlarda kullanmayacaklardır.

 • Mentorumu kim seçecek? Eşleşmeler nasıl yapılacak?

Hem Mentor’lar hem de Menti’ler eğitim programlarının sonunda profil ve eşleşme tercih  formu dolduracaktır. Eşleşmeler başvuru formları, görüşme, değerlendirme verileri, eğitimdeki gözlemler, ve şartlar gözönüne alınarak yapılabilmektedir. Burada öncelik şartlar ve kaynaklar dahilinde, Menti’nin bu öğrenme ilişkisinde tercihlerini ön plana çıkartarak, gelişim ihtiyaç ve hedefleriyle paralellik taşıyabilecek, Mentor adayları arasında güçlü yönleri, deneyim ve uzmanlıkları açısından uygun özelliklere sahip olanlar arasında eşleşme yapabilmektir.

 • Mentorluk sürecinden nasıl fayda sağlayacağız?
 • Kendini tanıma, farkındalığı ve motivasyonunu arttırabilir.
 • Akademik performans, gelişim alanları ve hedeflere yönelik destek.
 • İş hayatı ve iş yaşamına geçiş aşamasında ihtiyaç duyulabilecek deneyim ve bilginin paylaşılması için uygun bir platform yaratır.
 • Mentor için sahip olduğu uzmanlığı ve tecrübeyi aktarma imkanı verir.
 • Menti için bilgi birikimini artırma imkanı yaratırken; eş zamanlı kişisel gelişimine katkı sağlar.
 • Menti’ye ilişki yönetimi deneyimi ve yaşam becerilerini geliştirme fırsatı sağlar .
 • İş arayışında olan Menti’lerin uygulayabileceği doğru startejiler öğrenmesine yardımcı olabilir.
 • Alternatif kaynaklara ve ilişki ağlarına ulaşmak için fırsat sağlar
 • Otorite, güç veya kontrolün olmadığı alternatif bir öğrenme ve gelişim kanalı sağlar.
 • Mentor-Menti arasında oluşabilecek sorunlar nasıl çözüme ulaştırılacak? Sorunlar karşısında kime başvurulacak? (Mentor’uma ulaşamazsam, ya da sorun yaşadığımızı düşünürsem ne yapmalıyım?)

Eşlemede zorluklar veya endişe yaratan durumlar olduğunda, problem alanlarını saptama ve yeniden yapılandırma için gerekli değerlendirmeler ve müdahaleler yapılacaktır. Bu tür durumlarda, ilk önce öğrenme ilişkisinin taraflarının kendi çabalarıyla yaşadıkları durumu birlikte bakış açılarını değerlendirerek, aralarında ki anlaşmayı, gözden geçirerek karşılıklı yapacağı görüşmelerin ardından, bu çabalara rağmen çözüm sağlanamadığı takdirde koordinasyon sistemi dahilinde  program koordinatörü ve koordinasyon ekibiyle, gerekli iletişim ve koordinasyon sağlanarak, destek alınabilir. Söz konusu problem/ler değerlendirilerek ve program koordinatörü ile proje danışmanına da danışılarak ortak bir aksiyon planı geliştirilebilir.

 • Görüşmeler boyunca geldiğimiz noktayı değerlendirmede geribildirim toplantıları olacak mı?

Her Mentor ve Menti, ilk iki-üç aylık süreyi takiben her iki taraf için gerçekleştirilecek anket çalışmasının ardından düzenlenecek olan geribildirim oturumu özelliği taşıyan (ilişkide gelinen noktayı ve memnuniyeti değerlendirme, başarılı uygulamalar, gelişim fırsatları ve öneriler üzerinde paylaşımlarda bulunulan öğrenme oturumları) Mentorluk gelişim değerlendirme toplantılarına katılacaktır. Bu toplantılarda, ilk 2-3 aylık döneme karşılık gelen ilişki oluşturma adımlarında başarılı uygulamalar ve zorlanılan noktalara ek olarak, ilişkide güven oluşumu, ilişkinin derinleştirilmesi, ilişkinin sürekliliğin ve devamının nasıl değerlendirileceği,  ilişkide sorun alanları ve problemlerle nasıl baş edilebileceği gibi konular üzerinde durulacaktır. Oturumlarda geribildirimler ve tartışmalar sayesinde, farklı bakış açıları, problemlere yaklaşım ve çözüm stratejileri tartışılacak, Mentor’lara ve Menti’lere ilişkideki zorluklarla baş etme yöntemleri üzerinde paylaşımlarda bulunulacaktır. İlişki tarafları için ayrı ayrı yapılacak, bu toplantılar öncesinde ve/veya sonrasında yüz yüze görüşme ve faaliyet yaparak vakit geçirme imkanı bulabilirler.

 • Formal Mentorluk ilişkisi süreç içinde (programın öngördüğü süre öncesinde) sonlandırılabilinir mi?

Formal Mentorluk ilişkisinde sonlandırma, birçok nedenden ötürü gerçekleşebilir. Bu nedenler, programca belirlenen eşleme süresinin sona ermesi, katılımcılardan birinin devam etmek istememesi, eşleme dahilindeki kişilerden birinin yaşamında ve yaşam koşullarında ilişkiye engel olabilecek değişiklikler olması ya da kişinin program gerekliliklerini yerine getirmemesi olabilir. Eşleme, Mentor’un, Menti yada Program Koordinatörünün  isteği doğrultusunda sona erebilir. Sona eren bir eşleme taraflarının, önceki katılımlarındaki performanslarına ve programın amaç ve ihtiyaçlarına göre, yeni bir eşleme ile programda yer almaya devam etmesinin kararı, ve belirlenişi, yapılacak durum değerlendirmesi sonucunda Program Koordinatörünün yetkisi dahilindedir.

 • E-Mentorluk programının ilk aylarında ilişki oluşturma aşaması neden önem taşımaktadır ?

Başlangıç Toplantısını takiben, programın ilk ayı ve ilk 2-3 aylık dönemi öğrenmeye dayalı E-Mentorluk programının temelini teşkil eden ilişki oluşturma ve uyum geliştirme süreci açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ilk aylarda ilişki oluşturma amacıyla tarafların daha sık ve düzenli görüşmeler gerçekleştirmeleri önerilmektedir.  ( İlk 2 ay haftada 1 veya en az 5-6 görüşme)

 • Programda İzleme ve Değerlendirme Sistemi olacak mı ?

Program izleme mekanizmaları dahilinde ilişkinin oluşumuna dair düzenli izleme gerçekleştirilerek, belli aşamalarda taraflardan geribildirim alınması hedeflenmektedir. Program süresince her ay Mentor ve Menti’ler, görüşme gerçekleşme tarihlerini, koordinatör tarafından yapılacak yönlendirme dahilinde aylık izleme sistemine gireceklerdir. Program koordinatörü görüşme tarihlerini ve adetini sistem üzerinden takip edecektir.

Aylık görüşme izleme sürecine ek olarak, programda anketler vasıtasıyla hem Mentor hem de Menti’ler tarafından 2 adımda 6 aylık öğrenme ilişkisinde aşamalar, gelinen noktalar ve sağlanan gelişime yönelik değerlendirme yapılması hedeflenmektedir.

 1. Anket ilişkide 2. ayı takiben gerçekleştirilecek olup, hemen ardından öğrenme ilişkisine yönelik yansıyan sonuçlar ve geribildirimler dahilinde takip eden ay içerisinde yine her iki grup için ayrı ayrı gelişim değerlendirme toplantıları gerçekleştirilecektir. Son anket ise 6. ay içinde kapanış toplantısından önce yapılacak yönlendirme dâhilinde tarafların erişebileceği alan üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Mentor’lar ve Menti’ler için 2 saat süreli gerçekleştirilecek olan gelişim değerlendirme toplantılarının amacı, Mentor’ların ve Menti’lerin ayrı gruplar halinde bir araya gelerek, bir uzman eşliğinde kendi tecrübelerinden ve birbirlerinden öğrenmeleri yolu ile Mentorluk rollerini yetkin bir şekilde yerine getirmelerini ve Menti’lerin etkin bir yöntemle sürekli öğrenmelerini sağlamaktır.

 1. İlişki Sonrası…
 • Mentor ve Menti’lere programın sonlanmasını takiben sertifika verilecek mi?

Tüm Mentor’lara ve Menti’lere katıldıkları eğitimlerin sonunda sertifikaları verilecektir. Ayrıca, programı tamamlayan taraflara programın öngördüğü süreç boyunca sürdürdükleri Mentorluk deneyimine ilişkin olarak şahsa özel hazırlanmış Katılım ve Teşekkür Belgeleri’nin verileceği bir ödül töreninin düzenlenmesi planlanmaktadır.

 • Mentor ve Menti, program sona erdiğinde de görüşmelere devam edebilir mi? Bu aşamadan sonra sürdürülecek informal Mentorluk ilişkisinden, İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği sorumlu mudur?

Taraflardan, eşleme süresinin resmi sonlanışından sonra ilişkiye devam etmeleri beklenmiyor olsa da, program kapsamında alınan kararlar doğrultusunda ve tarafların rızasıyla eşlemeler, informal olarak taraflar arasında devam ettirilebilir.

Formal Mentorluk programın sona ermesini takiben informal olarak sürdürülen ilişkilerde, Mentorluk Programındaki sorumlu kişiler, eşlemenin resmi olarak sona erdirilişinden itibaren, izleme, takip ve destek sorumluluğuna sahip değildir.