Mali Denetim

Mali Denetim
Burs Havuzu’nun hesapları 2003 ve 2004 yılları Ernst&Young tarafından; 2005’ten beri de, PriceWaterhouseCoopers tarafından denetlenmektedir.