“ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Teknoloji Vadisi” hayata geçiyor.

Kaltev çizim Kaltev logo

Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV), yenilikçi teknolojiler üreten girişimciler ile bu teknolojilere altyapı sağlayacak akademisyenleri bir araya getiren bir Ar-Ge ve üretim alanı olarak tasarlandı. KALTEV’in kurulması için çalışmalar 2016 yılı Eylül ayında başladı ve KALTEV’in yatırımına dönük işbirliği protokolü Mart 2017’de imzalandı. KALTEV’in ilk girişimi ve Kuzey Kıbrıs’ın ilk kuluçka programı olan Düşün, Dene, Dönüştür başlatılarak girişimci ODTÜ öğrencilerinin projelerinin ürüne dönüştürülmesi için ihtiyaç duyulan süreci başlattı. Kalkanlı Teknoloji Vadisi Ar-Ge Kompleksi’nin temeli ise 22 Mayıs 2017’de atıldı.

Kalkanlı Teknoloji Vadisinin üç temel amacı bulunuyor:

  • Yenilikçi ve sürdürülebilir üretimde rol oynayacak tüm bileşenleri (akademi, endüstri ve kamu kuruluşları) bir araya getirmek ve araştırma çıktılarını katma değere dönüştürecek bir üretim süreci kurmak,
  • Üretim süreçlerini yenilikçi teknolojilerle geliştirmek isteyen endüstri mensupları ile gelişmiş teknolojiler geliştirmek için destek arayan araştırmacılar ve öğrenciler arasında işbirliğini sağlamak,
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde teknoloji odaklı kalkınmayı destekleyerek istihdam olanaklarını geliştirmek.

Türkiye’nin ilk teknokentinin mimarı Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs’ın ilk teknoloji vadisini kurarak adada teknoloji odaklı kalkınma devriminin başlatıcısı olmayı hedefliyor. Bu misyonu ile KALTEV; Kuzey Kıbrıs’taki sayısı 90.000’i geçen öğrenciyi, yüzlerce araştırmacıyı, endüstriyi, girişimcileri ve TÜBİTAK, T.C.  Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Koordinasyon Ofisi ve sivil toplum kuruluşları gibi paydaşları bir araya getirecek. Bir araya gelen paydaşların yaratacağı inovasyon enerjisi ve araştırma potansiyeli Kuzey Kıbrıs’ı bilim ve teknoloji ile dönüştürecek!

ODTÜ’nün Silikon Vadisi yok ama Kalkanlı Vadisi var!” fikri ile Kalkanlı Teknoloji Vadisi, ODTÜ’nün 61 yıllık araştırma geliştirme birikimini adaya taşımayı hedefliyor. KALTEV; girişimci fikirleri kuluçka merkezlerinde olgunlaştırmak üzere çalışan, araştırmacılar ile endüstri arasında üretken işbirlikleri kuracak bir üretim ekosistemi olarak tasarlandı. “Bilim, izolasyon tanımaz.” ilkesi ile ODTÜ KALTEV; sürdürülebilirlik, siber güvenlik, yenilenebilir enerji, ileri malzemeler, akıllı sistemler, su ve atık yönetimi ve kalkınma çalışmaları gibi dünyanın geleceğine ışık tutacak araştırma alanlarına odaklanacak.

Kalkanlı Teknoloji Vadisi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi resmi statüsü edinmesi için tasarlandı. K.K.T.C.’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile ilgili yasal mevzuat çalışmaları hızla devam ediyor.

Daha detaylı bilgi için : http://odtukaltev.com.tr/