Fotoğraf Çalışma Grubu

Düşünen, ayrımcılığa karşı duran, farklılıklara saygı duyan, bilgisini insanlık yararına paylaşan, kendini geliştirmeyi şiar edinen insanlardan oluşan bir grup. ODTÜ mezunu olmaktan gurur duyan insanların 2001 yılında oluşturduğu Fotoğraf Çalışma Grubu (FÇG).

İnsana ve yaşadığı dünyaya duyarlı ve “olan bitenlerden benim sorumluluğum ne?” diye bilinçle soran, sorgulayan bir grup fotoğrafsever.

Yaşadığı dünyaya, ülkeye ve zamana tanıklık etme bilincinde olan insanlardan oluşuyor. Hazırladıkları Dört Mevsim Boğaz, Onu Unutmak İstemiyoruz, Mario Benedetti, Hanlar, Adalar, O An, İlk Işık, Mekan ve Bellek  gibi projeler yoluyla yaşanılan zamana tanıklık ediyorlar. Estetik duygularını paylaşarak birlikte gelişiyorlar. Sanat aracılığıyla dostluklar kuruyorlar ve bu sevgiyi çoğaltmak ve genişletmek istiyorlar; çünkü inanıyorlar ki bu zamanın bu dünyanın şefkate ve barışa ihtiyacı var, bunu da ancak sanatla yapabilirler. Sergiler açıyor, takvimler basıyor, satışlarından elde edilen geliri İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği’nin Burs Fonu’na aktarıyorlar.

FÇG’nin meraklı, heyecanlı ve tutkulu üyeleri durmadan geziyor, başka kültürleri, başka dünyaları görüyor, yaşıyor, fotoğraflayarak belge oluşturuyor ve bunları çeşitli vesilelerle, gösterilerle paylaşıyor. Çeşitli düzeylerde fotoğraf eğitimleri veriyor, her yıl geniş çapta fotoğraf şenlikleri düzenleyerek fotoğraf alanındaki önemli sanatçıları ve onların çalışmalarını paylaşıyor.