Burs Havuzu Çalışma Grubu (BHÇG)

1997 yılıydı… Bir grup ODTU mezunu bir araya geldi. Ortaya koydukları alçak gönüllü katkı paylarının, bir havuzu dolduracak öneme ulaşacağını kendileri de düşünemezdi. Ama onların tek amacı, ODTÜ’lü gençlere yalnızca maddi katkıda bulunmak değildi. Gençlerin gerçek anlamda birer aydın olarak yetişmesi, bugün aldıkları ışığı, yarın çevrelerine daha büyük aydınlık olarak yansıtmaları temel amaçları arasındaydı.

Nasıl Geliştik
1997 başlarında 9 kişinin ayda 14 Milyon TL ile oluşturmaya başladığı burs fonunun gelişimi aşağıda görülmektedir.

Burs Veren Sayısı Toplam Burs Bağışı Kişi Başına Burs Tutarı
Nisan 97 9 14 TL 1,6 TL
Aralık 2014 605 80.450 TL 132,97 TL

 

Yıllar Bursiyer Sayısı
1997-2. Sömestr 4
2014-2015 520

 

“Havuz” dan Yalnız Başarılı Öğrenciler mi Burs Alıyor?

Hayır! Burs Havuzu’nun kimi burs kuruluşlarına göre ters, alışılmışa aykırı bir işleyişi var. Bizim “Havuz”umuzdan yalnızca başarılı öğrenciler burs almıyor. Üst üste iki yıl başarısız olmadıkça hiçbir öğrencinin bursu kesilmiyor. Üstelik bu sistemin ne kadar isabetli olduğu, birinci yıl başarısız olan birçok bursiyerin, bir sonraki ders yılında “Onur Listesi”ne geçmesiyle somutlanıyor.

Nasıl Çalışıyoruz?

Burs Havuzu, her ay en az iki kere toplanıyor. Toplantıların gündemini bursiyer ilişkileri, aylık ödemeler, burs kaynaklarının artırılması, bursilerle (Burs verenlerle) ilişkiler, aylık etkinliklerin düzenlenmesi, Öğrenci Destekleme Derneği (ODD-Üniversite bünyesinde Öğretim görevlilerinin oluşturduğu ve burs işleri ile ilgilenen dernek) ile ilişkiler, öğrencilerimizin KÖPRÜ Grubu içindeki etkinlikleriyle Toplumsal Duyarlılık Projelerinin (TDP) incelenmesi ve genel planlama gibi konular oluşturuyor.

Su anda aktif olarak çalışan 15 kişiden oluşan BHÇG’deki üyelerin mezuniyet yılları, 1970 ile 2004 yılları arasında değişiyor. Mezunlar ve öğrenciler arasında kurduğu bağlantı nedeniyle BHÇG’nin ve bursiyerlerin oluşturduğu organizmaya “KÖPRÜ adını koyduk. “KÖPRÜ”, bu çalışmalar bütünü içinde, gerçekten bağlayıcı, bütünleştirici ve sıcak bir anlam taşıyor, olumlu rol oynuyor.

Burs Gereksinimi, Kaynak Yaratımı

ODTÜ’de bursa gereksinim duyan öğrenci sayısı tahminlerin çok üstünde. Bu nedenle, Burs Havuzu olarak yaşamsal konularımızdan biri de kaynak yaratımı. Derneğimizin çeşitli toplantılarında gerek ODTÜ mezunlarından, gerekse Gönülden ODTÜ’lülerden düzenli katkılar sağlıyoruz. Bu katkılar bireysel olduğu gibi kurumsal burslar seklinde de verilebiliyor. 2015 Ocak sonu itibariyle 590 bursi ile 15 kurumsal burs katkısı bulunmaktadır. Konser, tiyatro, gezi vb. etkinliklerde de Burs Havuzu icin önemli ek kaynak yaratılıyor. Bunun yanısıra 2006 yılından bu yana üyelerimizin kullanmaya başladığı Burs Kartı da gelir getiren bir başka kaynak olarak burs havuzuna gelir getiriyor.